Trading Tools and Strategies

  • Какво представлява дневната търговия? Всичко, което трябва да знаете

    Какво представлява дневната търговия? Всичко, което трябва да знаете Дневната търговия се превърна в един от най-популярните начини за инвеститорите на дребно да печелят пари от възходите и спадовете на финансови инструменти като акции, форекс, индекси и договори за разлика (CFD). Ако обмисляте да започнете да се занимавате с дневна търговия, като начинаещ е изключително важно да разполагате с информацията, която ви е необходима, за да стартирате на преден план…

  • Търговия с позиции

    Активната търговия с ценни книжа предлага на хората много начини за участие в пазара. Скалпиране, суинг търговията и дългосрочното инвестиране в капитал са валидни методи за преследване на печалба чрез покупка и продажба на финансови инструменти. Някъде в спектъра между суинг търговията и дългосрочното инвестиране се намира дисциплината на позиционната търговия. Търговията с позиции е стратегия, при която търговците и инвеститорите се стремят да се възползват от силните ценови тенденции…

  • Какво представлява скалпирането?

    На световните финансови пазари има многобройни различни стилове и методологии за търговия, използвани с цел постигане на доходност. Една от най-известните форми на търговия, използвана както от търговците на дребно, така и от институционалните търговци, е известна като "скалпиране." Скалпирането е стратегия за управление на търговията, при която търговецът избира да вземе малки печалби бързо, когато те станат достъпни на пазара. Често наричано "събиране на стотинки пред парен валяк", скалпирането…

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}