Trading Basics

  • Which F1 Sponsors are Tradable?

    Formula 1 is a sport that needs no introduction. It is the pinnacle of the motorsport world and its Grand Prix races are amongst the biggest events in all of sport. The global audience for Formula One in 2021 stood at 445 million viewers worldwide. F1 teams make the most of this exposure by striking sponsorship deal with major companies, who pay hefty fees for the right to place their…

  • Фундаментален анализ: Какво представлява той? Защо ви е нужен?

    Фундаментален анализ: Какво представлява той? Защо ви е нужен? За търговците има няколко инструмента или ресурси, които могат да помогнат в процеса на вземане на решения. Познаването на правилния момент за покупка и на правилния момент за продажба е това, което има показателно значение за успеха на вашите сделки. Техническият анализ е един от безспорно двата основни метода, използвани от много инвеститори, за да преценят каква позиция да заемат. Другият…

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.