SPX500 улавя оферта, но все още трябва да се внимава


Графиката вляво показва S&P 500 CFD на FXCM, SPX500. Вчерашното дъно от 3 859,73 е спад от 19,9% от януарския исторически връх на индекса. Закръгляйки до 20%, може да се спори дали S&P 500 е навлязъл в официален мечи пазар. Може би спасителната благодат е, че SPX500 се отърси от дъното си и в момента се търгува около 3 973; 17,6% от януарския връх и опасно близо до прага от 20% за мечи пазар

Графиката вдясно е часовата графика на SPX500. Индексът намери подкрепа при оста S1 и отскочи, тъй като днешните настроения се насочиха към риск. Часовият стохастик премина над 80 (зелен правоъгълник). Бичият импулс вероятно ще се задържи, докато това ниво се запази

За нас първото ниво, което буди безпокойство, е оста R2, която се припокрива с ценовата съпротива (оранжево защрихована зона). Индексът може да се бори да преодолее това ниво. Ако обаче го направи, истинският тест, според нас, е при съпротивата R3, около нивото 4 150. Тук отново има ценова съпротива и ниво на Фибоначи от 61,8% в конфлуенция. Ако RSI също е свръхкупен (синята стрелка), шортовете може да се насочат към това ниво за следващия кръг продажби.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати