Нарастващата доходност оказва натиск върху US30

10-годишни съкровищни облигации на САЩ - седмично


Източник: www.tradingview.com

Американската 10-годишна съкровищница отстъпи за три седмици, тъй като нейният RSI се нормализира от състояние на свръхпокупка (хоризонтално защриховано в зелено). Въпреки това тя намери подкрепа близо до нивото от 2,7% и изглежда, че е начертала следващата по-висока точка във възходящия си тренд. Стохастичният показател на 10-годишната доходност остава в горния си квинтил (оранжево защрихована зона), което предполага, че основният импулс остава силен. Остава въпросът дали ще се очертае нов по-висок връх?

US30 и доходност - почасово


Източник: www.tradingview.com

Доходността се повиши вчера от около обяд по Гринуич. Това поскъпване оказа натиск върху US30, който се отдръпна. Тази причинно-следствена връзка не е изненадваща, като се има предвид настоящата корелация между двете. Индикаторът в долната част е коефициентът на корелация между 10-годишната щатска съкровищница и CFD-то на FXCM върху US30 на часова база. От началото на юни се наблюдава очевидна обратна зависимост (хоризонтално защрихована в зелено), като текущото показание е решително -0,81%

Силното изменение на заетостта извън селското стопанство в петък подкрепя продължаващата политика на свиване. Сега пазарните участници насочват вниманието си към петъчните данни за инфлацията, за да получат допълнителна информация. Освен това нормализирането на баланса на Фед вероятно ще поддържа доходността в подкрепа на намаляването на паричното предлагане.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати