Доклад предполага, че Twitter може да предоставя информация за спам на Елон Мъск


В предишна статия беше подчертано обвинението на Мъск в нарушаване на договора поради това, че социалната мрежа не му е предоставила подробности за спама по отношение на своята платформа. В скорошна статия на Washington Post обаче се предполага, че TWTR.us ще предостави на Елон Мъск достъп до своя "огнепроводен маркуч" с необработени данни. Това развитие обаче все още не е потвърдено, като нито Мъск, нито Twitter са коментирали.

Ако се окаже вярно, това е важно на две нива. На първо място, в понеделник главният прокурор на Тексас Кен Пакстън обяви, че се провеждат разследвания във връзка с липсата на разкриване на спам ботове и фалшиви акаунти от страна на Twitter. На второ място, това може да е опит да се извлече полза от офертата за поглъщане на Елон Мъск на цена от 54,20 долара за акция, което представлява премия от 38,2% спрямо текущата цена на акция на Twitter (TWTR.us) от 39,23 долара. Тази идея предполага, разбира се, че спамът е в рамките на допустимата граница от 5%.

Референции
www.marketwatch.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване
*

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}