Реалните лихвени проценти са твърдо положителни. Това може да повлияе на разпределението на капитала


Вчера 10-годишната американска държавна ценна книга достигна 3,01%, а в момента доходността ѝ е 3%. Въпреки това, освен че трябва да се обърне внимание на това психологическо ниво, заслужава внимание темпът на поскъпване на доходността през последните осем седмици. Тази бързина означава, че цената на заемите е скочила значително, което дава много малко време за постепенна корекция


Освен това реалните лихвени проценти вече са твърдо положителни от началото на пандемичния период. Положителните лихвени проценти от своя страна оказват влияние върху нормата на възвръщаемост в целия рисков спектър. Т.е. когато реалните лихвени проценти бяха отрицателни, пазарните участници пренасочваха капитала към области с положителна възвръщаемост, въпреки повишения риск. Възможно е обаче това вече да не е така, тъй като инвеститорите имат по-малък стимул да поемат риск. Нещо повече, това се изостря, когато Фед се стреми агресивно да догони пазара. Утре се оценява повишение с 50 б.т., а централната банка ще обяви плановете си за нормализиране на баланса си.

Изискваната норма на възвръщаемост за рисковите активи се коригира и поскъпва нагоре. Това оформяне вероятно ще окаже натиск върху стойността на тези активи. Нещо повече, то ще продължи до момент, в който отново ще изглежда привлекателно за инвеститорите. Това ребалансиране прави настоящите перспективи несигурни, което се изразява в по-висок риск.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати