Реалните лихвени проценти действат по специфичен начин, което затруднява анализа на NAS100

Реакция на краткосрочния реален лихвен процент


Източник: www.tradingview.com

След като вчерашното публикуване на индекса на потребителските цени показа известна умереност, реалните лихвени проценти се понижиха (синята стрелка надолу). Този спад обаче беше временен и пазарът отслаби това движение. Т.е. активността подкрепи спада, като реалните лихвени проценти се върнаха на нивата отпреди обявяването на данните.

По-дългосрочен анализ на реалните лихвени проценти и тяхната корелация с NAS100


Източник: www.tradingview.com

Седмичният реален лихвен процент се е отдръпнал от седмицата на 11 юли (синята прекъсната вертикала). Текущото ценово действие дава възможност за интересен анализ. Възможно е да се е очертала референтна свещ (червен кръг) - свещ с по-високо дъно от двете страни. Ако цената затвори над максимума на референтната свещ, в играта е потенциално дъно. Този модел предполага платформа за по-високи реални лихвени проценти

Умерената инфлация предполага, че по-високите реални лихвени проценти са изправени пред насрещни ветрове, което води до първоначалната разпродажба, както е посочено по-горе. Въпреки това, тъй като пазарът потуши разпродажбите, сценарият за потенциална низина остава възможен. В тази връзка отбелязваме:

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

  1. Реалните лихвени проценти имат обратна корелация с чувствителния към лихвените проценти NAS100
  2. Коефициентът на корелация е силен -0,85 (долният показател)

NAS100 се повиши след публикуването на индекса на потребителските цени. Въпреки това възникна аномалия, като NAS100 не последва затихването на реалния лихвен процент предвид коефициента на корелация. NAS100 затвори с 2,5% ръст за деня. Тази нередност прави анализа сложен. Или NAS100 ще се понижи поради ценовото действие на реалния лихвен процент, или обратното. Тази оценка се дължи на това, че присъщите на NAS100 характеристики на стойността на парите във времето няма да му позволят да се отърси за дълго от влиянието на реалния курс

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати