Потенциалното отваряне на пазара в Китай е в подкрепа на цената на петрола


Основните тенденции за UKOil и USOil започват да показват признаци на засилване. И на двете графики е отбелязана по-висока кота (HT). Това ценово действие създава платформа за по-висок връх (HP), който би бил бичи. Освен това стохастиците им започнаха да се движат нагоре. Т.е. низходящата инерция, която е налице от юни насам, е отслабнала

Ако графиката на НР се запази, петролът ще се намира във възходящ тренд. Освен това, ако стохастиците си проправят път към горните квинтили, ще е налице основен бичи импулс на база на първичния тренд

Налице е оптимизъм, че Китай ще се отвори отново от строгата си политика на Covid. Като се има предвид, че той е вторият по големина потребител на енергия, това ще бъде от съществено значение. Непотвърдена бележка в социалните медии предполага, че е сформиран "Комитет за повторно отваряне". При съкращенията на ОПЕК+ това може да катализира по-нататъшно поскъпване на цената и достигане на по-висок връх.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати