Цените на петрола са на платформа, която може да ги повиши


ДЗР върху WTI и Brent на FXCM, USOil (вляво) и UKOil (вдясно), са отбелязали по-висока точка на спад (HT), последвана от по-висок връх (HP), и са в тенденция на повишение. Нещо повече, те се подготвят да очертаят следващата по-висока точка (HT?) в съответните си възходящи тенденции. За да се случи това, те трябва да затворят над водните хоризонтални линии за седмицата. Ако цените им действат по този начин, това създава платформа за UKOil и USOil да очертаят потенциално следващия по-висок връх в своите тенденции.

Намаляването на изисквания от Китай карантинен период за международните пътници до една седмица и прекъсването на доставките в Либия подкрепиха цените на петрола. ОПЕК заседава днес, а ОПЕК+ ще заседава утре. Картелът вероятно ще ратифицира увеличението с 648 хил. барела на ден. Съмнително е обаче дали това е постижимо, като се имат предвид вече ограничителните условия на капацитета. Освен това предлагането вече е под натиск предвид забраната на ЕС за внос на руски морски продукти.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}