NFLX надминава ръста на абонатите

Резултатите на NFLX показаха, че ръстът на абонатите е по-добър от очаквания - 7,66 млн. Това е с почти 70% повече от прогнозираните 4,5 млн. Прогнозата на Уолстрийт беше за 4,6 млн.

Приходите се повишиха с 1,8% до 7,85 млрд. долара, което съответства на прогнозите. Оперативните приходи на компанията възлизат на 550 млн. долара, което е с 66% по-добро число от прогнозираното. Свободният паричен поток възлезе на 1,6 млрд. евро, което е повече от прогнозираните 1 млрд. долара. Компанията очаква "поне" 3 млрд. долара свободен паричен поток за 2023 г.

Главният оперативен директор Грег Питърс ще замени съизпълнителния директор Рийд Хейстингс, като Хейстингс ще се премести на поста изпълнителен председател.

Компанията е "доволна от напредъка си" по отношение на наскоро въведеното абонаментно ниво, поддържано от реклами, и очаква широко въвеждане на "платено споделяне" по-късно през това тримесечие.

Защо да търгувате с акции с FXCM?

  • $0.00 Комисионна*
  • Мини акции - търговия с фракционни акции с минимални размери на търговията от 1/10 от акция.
  • Ниски изисквания за маржин

Компанията продължава да се стреми към двуцифрен ръст на приходите, увеличаване на оперативните маржове и генериране на положителен паричен поток.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване
*

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати