NAS100, поддържан от инфлационната версия


Източник: www.tradingview.com

След вчерашния печат на индекса на потребителските цени, показващ най-бавната инфлация от повече от година насам, разглеждаме реалния лихвен процент за 10 години в САЩ (горна графика). От декември до януари ценовото действие наподобява флаг (зелени паралелни линии). Това е модел на продължение. Измереното движение предполага, че реалните лихвени проценти имат тенденция към понижение.

На средната графика е NAS100 и корелационният му коефициент (cc) с реалния лихвен процент под него. Текущите стойности на cc са -0,88, което предполага силна обратна връзка. Като се има предвид низходящият уклон на измереното движение на реалните лихвени проценти, очакваме NAS100 да бъде подкрепен, като се има предвид настоящата инфлационна среда.

Това е логично. NAS100 е индекс на растежа, който на база времева стойност на парите е чувствителен към лихвените проценти. Ако инфлацията продължи да се забавя, NAS100 вероятно ще бъде облагодетелстван.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати