Краткосрочен анализ на NAS100 – 02 декември 2022


NAS100 остава позициониран в бичия си канал, между горните синя и червена ленти. Пазарът реагира положително на изказването на председателя на Фед Пауъл в Brooking Institution и преди два дни беше начертана дълга синя свещ (зелен вертикален правоъгълник).

Оттогава насам часовата графика на NAS100 се движи встрани (син хоризонтален правоъгълник). Малката формация в рамките на по-дългосрочен възходящ тренд има бичи уклон за продължаване. За тази цел ЕМА и стохастичните са се обърнали нагоре (черни елипси). Ако EMAs развият ъгъл и разделение, а стохастикът работи в посока към региона 80+, ще е налице базисен бичи импулс.

Вчерашното умерено понижение на основния PCE ще бъде положително за индекса на растежа, ако се отрази в политиката на Фед. За тази цел отпечатването на NFP в 13:30 ч. българско време днес ще бъде от съществено значение. Въпреки това, моля, бъдете предпазливи, тъй като волатилността ще се повиши при публикуването ѝ.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}