Пазарните участници насочват вниманието си към утрешната информация за инфлацията

Утре ще бъдат публикувани дългоочакваните данни за индекса на потребителските цени през май. Естествено, ние се интересуваме от базовия индекс на потребителските цени, тъй като той по принцип представлява страната на търсенето в икономиката и ще ни позволи да направим изводи относно паричната политика на Фед занапред. Важно е да се отбележи, че ФЕД се отнася към основния индекс на потребителските цени за своите политически решения. Въпреки това двете серии имат тясна взаимовръзка.

На графиката по-долу е показан базовият индекс на потребителските цени в годишно изражение от края на 60-те години на ХХ в. Правим паралели между настоящата инфлационна среда и първата и втората петролна криза от 70-те години на ХХ в. (синият правоъгълник). Интересно е, че всички тези периоди се характеризират със свръхпокупка на RSI от гледна точка на техническия анализ.


Източник: www.tradingview.com

Пазарът търси да разбере дали инфлацията е достигнала своя връх. Тази графика ще ви помогне. Начертали сме две зелени прекъснати вертикали там, където RSI преминава под черната сигнална линия. Малко след това основният индекс на потребителските цени преминава под синята си 12-месечна ЕМА

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Като използваме подобни разсъждения, наблюдаваме текущия RSI и неговата черна сигнална линия (синя елипса) и очакваме отрицателно пресичане. Ако това се случи по време на следващите публикации на индекса на потребителските цени, следващият сигнал, подсказващ, че инфлацията се забавя, ще бъде основната серия на индекса на потребителските цени под синята си ЕМА

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}