Пазарът очаква съобщение от Twitter относно офертата на Мъск


Twitter се опитва да се върне в бичата си зона, между горните синя и червена ивици. The Wall Street Journal съобщи, че компанията за социални медии се е срещнала с Елон Мъск вчера, за да обсъдят офертата му за поглъщане. Общата стойност на офертата на Мъск е 43 млрд. долара, или 54,20 долара на акция - съобщено е, че това е неговата "най-добра и окончателна" оферта в писмо до борда на Twitter.

Първоначално Twitter отхвърли офертата, като предпочете "отровно хапче". Изглежда обаче, че тя е по-отзивчива, след като миналата седмица Мъск заяви, че разполага с необходимите средства, за да направи Twitter частен.

Сега всички погледи се насочват към 28 април, когато Twitter (TWTR.us) ще публикува своите тримесечни резултати. Пазарната прогноза за първото тримесечие е за 2 щ.д. на акция в сравнение с 9 щ.д. на акция за предходния сравним период. Този спад ще увеличи натиска върху управителния съвет на Twitter, тъй като пазарът очаква съобщение относно офертата на Мъск.

Референции
www.wsj.com
www.barrons.com
www.koyfin.com

Препоръчано изображение от Gerd Altmann от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати