Златото е с възходящ уклон, тъй като реалният лихвен процент се понижава


Източник:wwww.tradingview.com

В горната част е показана седмичната графика на 10-годишния реален лихвен процент, а под нея - XAUUSD. Долният показател е корелационният коефициент (кк) между двете

С поскъпването на реалния лихвен процент златото поевтинява (зелени трендови линии). След това тази тенденция се трансформира в страничен модел (защрихована със синьо зона). Понастоящем коефициентът на корелация е -79%, което означава значителна обратна връзка между двата инструмента

В тази връзка реалният курс е с низходяща тенденция (зелена стрелка надолу), като цената затвори под дъното на референтната си свещ (горна червена хоризонтала). От друга страна, благородният метал отразява аналогично нагоре (възходяща червена стрелка и червена долна плоска).

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар


Графиката вляво показва дневната бича тенденция, като благородният метал се търгува над максимума на референтната си свещ (зелен хоризонтал). Графиката вдясно показва часовата времева рамка. Тук и ЕМА, и стохастикът са в бичи режим (черни елипси). Стохастикът е над 80 (синя стрелка). Ако той запази тази позиция, ще се изгради основен бичи импулс.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}