GER30 е оптимистичен, тества ключови нива

GER30 - H4

Немският индекс спадна през януари, тъй като световните акции бяха разтърсени от геополитическото напрежение, инфлационните тревоги и перспективите за затягане на паричната политика. Новият месец започва в по-добро настроение, тъй като индексът протича пети печеливш ден, въпреки че производствената активност отстъпи до 59,8 през януари от предходните 60,5.

GER30 се намира в критична техническа точка, тъй като се опитва да премине отвъд дневния облак Ичимоку, ЕМА200 и низходящата тренд-линия от рекордните стойности през януари - зона, която бяхме подчертали в последния анализ.

Пробив над нея може да ускори движението към 15 973-15 600, но може би е рано да се говори за нови исторически върхове (16 302).

Настроенията на инвеститорите изглежда са на добро място, но несигурността преди решението на ЕЦБ за паричната политика в четвъртък може да ограничи ръста, докато ситуацията в Украйна може отново да натежи.

По този начин GER30 може да бъде притиснат до нови седмични дъна (15 539), но ще е необходим катализатор за по-голям спад обратно към региона 14 840-10.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}