GER30 търси по-висока графика на дневна база


Източник: www.tradingview.com
Налице е положително усещане по отношение на акциите. Тук разглеждаме нагласите за риск в Европа. Използваме FXCM GER30 като косвен показател.

На горната графика е седмичният GER30, а в средата - 10-годишният реален лихвен процент в САЩ като общ измерител на настроенията. В долната част е показан коефициентът на корелация (КК) между двете.

Рисковите нагласи са оптимистични при намаляващ реален лихвен процент (черна линия на тренда). Т.е. изискуемата норма на възвръщаемост става все по-малко обременяваща. Последва поскъпване на ГЕР30. Корелацията между GER30 и реалната доходност е обратна, а cc регистрира стабилна стойност от -0,91.

Сега следим за по-висока кота (HT) при GER30. Затваряне над максимума от четвъртък е бичо. Това ще осигури потенциална платформа за по-нататъшно поскъпване на цената.

Нагласите за риск са положителни. По-нататъшното умерено понижение на реалния лихвен процент ще бъде конструктивно. То вероятно ще бъде съпроводено от бичи ценови действия, тъй като се отбелязва понижената изискуема възвръщаемост.

Снимка от Герд Алтман от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}