GER30 няма твърда посока около ключови технически нива след слаба седмица

GER30 Анализ

Германският индекс е с най-добрия си месец за годината, благодарение на силното представяне през втората половина на юли. Това му позволи да затвори миналата седмица над 50% Фибоначи на срива от юнския връх/юлското дъно и в дневния облак на Ичимоку.

Настоящата започва с предпазлив оптимизъм и изглежда, че GER30 има техническа възможност за нови върхове над 61,8% Фибоначи, въпреки че на този етап не вдъхва особена увереност за повече. По-широкият регион 14 040-14 190 осигурява силна съпротива с низходящата трендлиния от тазгодишните върхове и 200-дневната ЕМА и за движения над нея ще е необходим силен катализатор.

От друга страна, източниците на безпокойство остават, тъй като в петък Moody's понижи перспективата на Италия до негативна след оставката на г-н Драги, а китайският износ спадна през миналия месец.

Освен това Европейската централна банка наскоро вдигна лихвените проценти от отрицателна територия и може да се очаква още едно агресивно повишение с 50 базисни точки, докато липсата на ясни насоки от страна на ЕЦБ и другите големи банки може да създаде трудна среда.

Миналата седмица GER30 показа признаци на изчерпване след неотдавнашния си отскок, а днес отново се бори да остави зад себе си дневния облак Ичимоку. Това го прави податлив на подновен натиск обратно към 13 330-13 266 - зона, която има способността да го подкрепи. Дневното затваряне под EMA200 обаче ще измести краткосрочната тенденция в посока надолу и ще изложи на риск марката 13 000.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}