GER30 Предпазливост след като Световната банка понижи прогнозите си за растежа

GER30 Анализ

Световната банка понижи прогнозите си за растежа за тази година, а нейният президент Дейвид Малпас предупреди, че "рецесията трудно ще бъде избегната " за много държави. [1]

Сега се предвижда глобалният БВП за 2022 г. да нарасне с 2,9%, което е по-малко от 5,7% през 2021 г. и от прогнозираните през януари 4,1%. БВП на еврозоната се очаква да нарасне с 2,5% през настоящата година, в сравнение с ръста от 5,2% през 2021 г. и прогнозата от 4,2% през януари.

Днес Евростат ревизира по-високо БВП на еврозоната за първото тримесечие, който нарасна с 5,4 % на годишна база от предварителните 5,1 %, докато промишленото производство в Германия се повиши с 0,7 % на месечна база през април спрямо 0,7 % преди това (ревизирано).

Пазарите са нервни, тъй като страховете от стагфлация и затягане на паричната политика натежават, докато инвеститорите се подготвят за решението за паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък и за актуализираната информация за инфлацията в САЩ в петък.

Днес GER30 е на заден план, като техническият пейзаж е слабо променен спрямо анализа от понеделник, тъй като от края на май се търгува между ключови технически нива.

Немският индекс имаше стабилно представяне през миналия месец, но в понеделник отхвърли 200-дневната ЕМА и е податлив на натиск към 200H4 ЕМА и горната граница на дневния облак на Ичимоку (14,230-14,190). Затваряне под това ниво може да отвори вратата за по-нататъшно понижение към и отвъд възходящата трендлиния от дъното през 2022 г. (13 700), въпреки че за това ще е необходим силен катализатор

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

От друга страна, GER30 започна седмицата на преден план и не е изгубил способността си да се устреми отново към региона 14 730-14 821, но 15 387 е далечен на този етап.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 31 мар. 2023 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37224/9781464818431.pdf

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}