GER30 се възстановява в дългосрочен низходящ тренд

Седмична графика

По-долу е показана седмичната графика на DAX CFD на FXCM, GER30. Приложихме тройна плъзгаща се средна, за да добием представа за по-дългосрочната тенденция на индекса. Зелената по-къса проста плъзгаща се средна (SMA) е под междинната оранжева SMA. Освен това оранжевата средна SMA е под червената по-дългосрочна SMA (зелен правоъгълник). Този модел е меча формация. Отбелязваме също, че SMA имат ъгъл и разминаване, което подсказва за основен низходящ импулс.

Дневна графика

Дневната графика има различен тон от седмичната. По-долу виждаме, че зелената по-къса SMA е преминала над оранжевата средна SMA (черна елипса). Това действие на практика извади дневната графика от низходящия ѝ тренд, определен от тройните пълзящи средни. Като се имат предвид настоящите позиции на SMA, дневната графика показва неутрално отчитане. Въпреки това качеството на дневната графика ще стане бичо, ако SMA се позиционират така, че зелената къса да е над оранжевата средна, а оранжевата средна да е над червената дълга.

Опасността

Дългосрочните тенденции са склонни да доминират над по-краткосрочните. Ето защо предпазливостта трябва да съпътства факта, че дневната графика показва устойчивост. Тази бдителност се дължи на факта, че седмичните тройни пълзящи средни все още са в мечи режим. Т.е. може да се намираме в разгара на опасно рали на мечи пазар. Ралитата на мечия пазар причиняват по-голямата част от щетите при мечите пазари. Следователно еволюцията на
* дневната от неутрална към бича формация, и
* седмичната формация от меча към неутрална е необходима, за да се намалят някои от опасенията.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}