Данните за БВП и дълготрайните стоки прикриват слабости

Предварителният БВП за четвъртото тримесечие достигна 2,9% q/q. Това е по-ниско от предходните 3,2% за третото тримесечие, но по-високо от прогнозата за 2,6% q/q. Стоките за дълготрайна употреба достигнаха 5,6% м/м - много повече от очакваните 2,4% м/м.

Данните обаче крият слабости.

Потребителските разходи бяха по-ниски от очакваните - 2,1% (2,9% - прогноза), и се забелязва натрупване на запаси.

Предвид по-слабото потребление увеличението на запасите вероятно е непланирано. То вероятно се дължи на непродадени запаси, което е ранен признак за рецесия.

Що се отнася до стоките с дълготрайна употреба, Боинг получи 250 поръчки за самолети. Когато това бъде изключено, основните дълготрайни стоки намаляха, отбелязвайки -0,1% м/м. Това е понижение спрямо предходния месец, когато беше 0,1% м/м.

На пръв поглед данните за БВП и основните дълготрайни стоки изглеждат окуражаващи. Въпреки това под повърхността се наблюдават тревожни признаци.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати