Краткосрочен анализ на GBPUSD – 01 февруари 2022

GBPUSD на дневна база заплашва да излезе от слабата си зона, между долната синя и червена лента, и да навлезе в неутралната зона (синя стрелка). Червените ленти се разшириха заедно с низходящия суинг на валутната двойка (зелени правоъгълници). Отбелязваме, че вчера се наблюдаваше дълга синя свещ, с продължение днес. Като се има предвид увеличаването на волатилността от по-широкото низходящо движение, това рали може да предостави възможност. За тази цел разглеждаме часовата графика на GBPUSD вдясно. Очаква се BoE да повиши официалния си банков лихвен процент с 25 б.т. до 50 б.т. в четвъртък; GBPUSD подкрепя. Въпреки това RSI е близо до зоната на свръхпокупка (зелен правоъгълник на дясната долна графика). Нещо повече, Цената се е приближила до съпротивата на оста R2, предвид това потенциално свръхпокупно състояние. Ако това действа като ниво на реакция, индикаторите за проследяване на тренда и часовият стохастик (черни елипси) ще трябва да се обърнат надолу като сигнал за слабост

Препоръчано изображение от cosmix от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}