Кошницата CHN.TECH на FXCM навлиза във фаза на надценка


Голямата китайска технологична кошница на FXCM (CHN.TECH) включва:

  • Alibaba

  • Tencent

  • Meituan

  • Xiaomi Corp

Компанията се възползва от сигналите, че регулаторните мерки на Китай по отношение на технологиите се облекчават, и от разхлабването на строгите китайски разпоредби за Covid-19.

Защо да търгувате с акции с FXCM?

  • $0.00 Комисионна*
  • Мини акции - търговия с фракционни акции с минимални размери на търговията от 1/10 от акция.
  • Ниски изисквания за маржин

CHN.TECH начерта модел на разпределение между януари и юли 2021 г., след което цената му се срина. Тогава кошницата се търгуваше под 30-седмичната си експоненциална пълзяща средна (ЕМА), като ЕМА сочеше надолу. По време на този период нейният RSI се търгуваше под 50 (оранжев правоъгълник), което конотира основния мечи импулс.

Въпреки това, между септември и ноември 2023 г., в очакване на облекчаване на контрола, CHN.TECH отбеляза на графиката рядък и бърз V-образен обрат (зелен правоъгълник). В момента кошницата се търгува над 30-седмичната си ЕМА, а ЕМА е обърната нагоре. Освен това RSI се е придвижил към бичата страна на 50 (син правоъгълник), което предполага потенциална фаза на поскъпване. Колкото по-дълго RSI запази тази позиция, толкова по-голяма е вероятността за по-нататъшно поскъпване на цената.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване
*

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати