Слабото начало на сезона на отчетите се отразява в ценовото действие на SPX500

Тъй като сезонът на отчетите за второто тримесечие официално започва, разглеждаме две дневни графики на SPX500. Лявата показва, че индексът се плъзга в мечата си зона, между долните синя и червена ивици. Освен това стохастичният му показател се е преобърнал, тъй като се развива мечи импулс. Ако той падне под 20 и се задържи (синята стрелка), SPX500 ще бъде подложен на натиск.

Графиката вдясно се придържа към по-класически подход. SPX500 се е откъснал от малък симетричен триъгълник (тюркоазени конвергиращи линии). По-малките модели обикновено имат характер на продължение. Т.е. пробивът създава предпоставки за продължаване на предишния низходящ тренд на индекса.

Печалбите започнаха слабо, като MS и JPM не успяха да изпълнят прогнозите на анализаторите. Освен това, в знак на очаквана слабост, JPM създаде провизии за лоши кредити в размер на 1,1 млрд. долара и спря обратното изкупуване на акции. Главният изпълнителен директор на Morgan Stanley Джеймс Горман заяви, че резултатите в областта на акциите и фиксирания доход компенсират слабата дейност в областта на инвестиционното банкиране

Крехкото начало може да е предзнаменование за SPX500, което подсказва началото на тенденцията за намаляване на приходите. Като се имат предвид графиките на индекса, участниците може би очакват точно това

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}