Протоколът от FOMC подкрепя US30

US30 се повиши в предварителен етап на търговията, след като протоколите на ФЕД потвърдиха увеличението с 50 б.т. за юни и юли. Т.е. не се наблюдава засилено ястребово отношение спрямо предварително съобщеното

В протокола пише още, че Фед е "в добра позиция по-късно тази година да оцени ефектите от затягането на политиката и степента, в която икономическите развития са оправдали корекциите на политиката." Т.е. повишаването на лихвите занапред може да протече по-бавно, отколкото се смяташе първоначално


През последните две търговски сесии дневната графика на US30 премина от слабата си зона в неутралната зона между сините ленти. За да продължи положителната тенденция, часовата графика трябва да се съобрази с нея. В тази връзка:
1. часовите ЕМА трябва да останат конструктивни с ъгъл и разделяне (черна елипса); и
2. часовият стохастик трябва да се задържи над 80 и да задържи тези нива (синя стрелка)

Справка:
federalreserve.gov

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати