Предпочитаният от ФЕД измерител на инфлацията показва признаци на забавяне

Предпочитаният от ФЕД измерител на инфлацията - базовият PCE показател - беше по-нисък от очакваното, като достигна 5% на годишна база и 0,2% на месечна. През миналия месец стойностите бяха 5,2% YoY и 0,5% MoM. Това следва понижение на 10-годишния реален лихвен процент след изказването на председателя на Фед Пауъл в Brookings Institution

Пазарът очаква, че сегашният цикъл на повишение на лихвените проценти достига своя връх, като от началото на октомври преобладават по-скоро рисковите настроения. Това не е изненадващо, като се има предвид ориентираният към бъдещето характер на пазарите.

Данните обаче трябва да се характеризират с тенденция към понижение. В тази връзка следим медианния индекс на потребителските цени, който може би се преобръща, но са необходими повече данни. Фед е загрижен, че инфлацията се затвърждава, и отчаяно се опитва да я понижи. Всяко разочарование на този фронт ще завърти капитала обратно към долара в бягство към сигурността.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати