Фед продължава да бъде агресивен в борбата със спиралата на заплатите

Инфлацията се забавя, но ФЕД продължава да провежда агресивна политика. Причината за това се крие в свития пазар на труда

На симпозиума в Джаксън Хоул през август председателят на ФЕД Пауъл заяви, че "пазарът на труда е особено силен, но явно не е балансиран, като търсенето на работници значително надвишава предлагането на налични работници." Оттогава насам търсенето се засили, а коефициентът на участие намаля.

Последните данни за средното почасово заплащане м/м изненадаха в положителна посока, като отпечатваха 0,6 %, изпреварвайки консенсуса от 0,3 % и повече от предишното число от 0,5 %

Това буди безпокойство, тъй като неконтролируемата спирала на заплатите трудно може да бъде овладяна. Ето защо Фед трябва да остане енергичен, като гарантира, че тази спирала няма да се появи. По този начин обаче е твърде вероятно да последва по-силна рецесия.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Последствията от това са, че на някакъв етап Фед ще трябва да направи завой и то бърз завой. Пазарът на фючърси вече оценява намаленията с около 50 б.т. за второто полугодие на 2023 г

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати