Индексът на страха е предупреждение в близък план


Източник: www.tradingview.com
Индексът VIX измерва очакваната волатилност на фондовия пазар въз основа на опции върху S&P 500 и често се счита за индекс на страха на пазара. При достигане на екстремни стойности могат да се задействат контрагентни сигнали.

По-горе добавихме RSI към седмичния VIX, с адаптивни нива на свръхпокупка и свръхпродажба. През седмиците 15 август 2022 г. и 28 ноември 2022 г. RSI достигна своя надир от два отделни сигнала за свръхпродажба (зелени прекъснати вертикали). Впоследствие SPX500 се отдръпна, тъй като индексът се коригира.

Двата сигнала за свръхпродажба съобщаваха за самодоволство сред биковете.

Индексът VIX мига с подобен сигнал (зелен правоъгълник). Биковете отново показват признаци на самодоволство. Това повишава риска, че предстои противоположно движение, т.е. още едно отдръпване на SPX500 е с повишена вероятност в краткосрочен план.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати