EURUSD Краткосрочен анализ – 1 февруари 2022

Дневната графика на EURUSD е слаба, между долните синя и червена ленти. Нещо повече, червените ленти се разшириха с низходящия суинг на валутната двойка (зелени правоъгълници). Вчера се появи дълга синя свещ, а днес имаше известно продължение, което остави цената на границата между слабата и неутралната зона (синята стрелка). Като се има предвид увеличаването на волатилността от по-широкото низходящо движение, това рали може да предостави възможност. За тази цел разглеждаме часовата графика на ERUSD вдясно. Цената се е приближила до съпротивата на оста R1. Ако тя действа като ниво на реакция, индикаторите за проследяване на тренда и часовият стохастик (черни елипси) ще трябва да се обърнат надолу като сигнал за слабост. Ако това се случи, движението на стохастика към зоната от 20 може да подскаже, че мечките са се насочили към двудневното рали.

Препоръчана снимка от Jojo Hasilla от Pixabay

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}