EURUSD възвръща позициите си след доклад на Bloomberg, в който се предполага, че предстоят по-умерени повишения

EURUSD се понижи вчера след доклад на Bloomberg, в който се казва, че някои членове на ЕЦБ обмислят по-бавен темп на затягане на мерките. На този етап това изглежда прибързано и бе отложено за днес в Давос.

Дневните свещи на EURUSD се търгуват в бичия си канал между горните синя и червена ивици (зелена елипса). Долната червена лента на Болинджър се е обърнала нагоре, синхронизирайки се с положителната посока на горната червена лента на Болинджър. Това е бичи настроено. Колкото по-дълго се запази този канал, толкова по-голяма е вероятността за повишение на EURUSD.

Часовата графика също показва бичи тенденции. Нейните тренд-следящи ЕМА и базираният на импулса стохастик са преминали нагоре (черни елипси). Ако стохастикът си проправи път към горната квинтилна точка и се задържи (синя стрелка), на часовата графика ще е налице базисен бичи импулс.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати