EURUSD поскъпва след изявлението на ЕЦБ

ЕЦБ последва ФЕД и BoE със собствено увеличение с 50 б.т. Тя също така обяви количествено затягане от март 2023 г. Тонът беше "ястребов", като в изявлението се казваше, че "лихвените проценти все още ще трябва да се повишават значително със стабилен темп, за да достигнат нива, които са достатъчно рестриктивни, за да осигурят своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%"

Реинвестирането на облигации с настъпващ падеж в рамките на програмата за закупуване на активи (APP) ще намалее до 15 млрд. евро месечно до края на март 2023 г. Тя очаква кратка рецесия с растеж от 0,5% през 2023 г. и 1,9% през 2024 г.


EURUSD реагира на новината. Часовата ѝ графика показва скок нагоре, като следващите тренда ЕМА и базираният на импулса стохастик пресичат нагоре. И двете показват стръмен ъгъл и разделяне. Равнището на завъртане R2 действа като съпротива. Въпреки това, ако стохастикът успее да стигне до горния си квинтил и се задържи (зелен правоъгълник), валутната двойка вероятно ще се търгува нагоре.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати