EUR/USD остава под натиск

EUR/USD - H1

През предходната седмица преобладаваха лоши настроения, главно поради геополитическото напрежение и агресивните очаквания около перспективите за затягане на политиката на Фед, които натежаха върху двойката.

Новата започва със същите теми в центъра на вниманието и с очертаващото се решение на Фед за паричната политика в сряда. Диференциалът в паричната политика между Европейската централна банка (ЕЦБ) и нейния американски колега остава неблагоприятен за двойката, тъй като широко разпространено е очакването Фед да прекрати QE и да повиши лихвените си проценти още през март.

Освен това Европа е уязвима от високите цени на енергията, а ситуацията в Украйна може да влоши нещата. Опасенията от война в региона продължават да се засилват, а отношенията между Русия и САЩ се запазват, тъй като последната нареди напускането на посолството си в Киев на всички членове на семействата на американски държавни служители.

EUR/USD е на обратния полюс и е уязвима за по-нататъшно понижение към средата на 1,1200, но за мечките може да е рано да застрашат 1,1185

От друга страна, ако общата валута успее да защити възходящата тренд-линия за дъната от ноември 2021 г. (при около 1,1300), може да получи шанс да се оттласне към 1,1360, но това не вдъхва увереност за отскок към 1,1435.

Сега пазарите очакват предварителните PMI от САЩ, а траекторията на двойката се очаква да бъде определена от пазарните настроения, така че ще изчакаме да видим в какво настроение ще влязат трейдърите на АН.


Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}