EUR/USD надолу, след като в четвъртък след индекса на потребителските цени в САЩ се появи дива вълна

Инфлация в САЩ & Очаквания на ФЕД

Данните от четвъртък показаха, че основният индекс на потребителските цени (CPI) е скочил със 7,5% на годишна база през януари, а основният CPI - с 6,0%, като и двата показателя са най-високите от 1982 г. насам.

Това накара пазарното ценообразуване около плана за повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв да стане много по-агресивно, отколкото преди. Към момента на изготвяне на статията инструментът FedWatch Tool на CME[1] прогнозира по-голямо увеличение с 50 базисни пункта през март с вероятност от 95,5%. Поглеждайки към края на годината, най-голяма вероятност (33,3%) сега се приписва на лихвени проценти, които през декември ще останат на равнище 1,75%-2,00%.

Трайно високата инфлация е основният двигател на затягането на паричната политика на Фед. Широко разпространено е очакването централната банка да повиши лихвените проценти през следващия месец, но преди вчерашните данни основният сценарий беше за повишение с 25 базисни пункта. Ще следим отблизо всички коментари на представителите на Фед по този въпрос.

Реакция на EUR/USD

Първосигналната реакция беше разумно насочена към понижение за двойката, тъй като горещата инфлация засилва аргументите за агресивно затягане и помага на щатския долар. Нещата обаче бързо се промениха, тъй като настъпи пълен обрат, като EUR/USD завърши деня без промяна, след дива разходка.

Няма конкретна причина за този обрат, но предполагаме, че много инвеститори бяха готови да заложат, че инфлацията е достигнала своя връх - нещо, което видяхме при предишния скок на индекса на потребителските цени (12 януари), когато двойката се повиши

В крайна сметка данните натежаха върху двойката, която днес се понижи и проби 1,1400, въпреки вчерашния свеж 2022-ри връх (1,1495). Волатилността остава висока, което дава основание за предпазливост.

Спадът под EMA100 (черна линия) поставя непосредствен риск в посока надолу и прави EUR/USD уязвима за тест на възходящата тренд-линия от тазгодишното дъно (около средата на 1,1200), въпреки че устойчивото движение под тази зона вероятно ще изисква нов импулс.

Общата валута си поема дъх в началото на европейската сесия и се задържа над гореспоменатата зона. По този начин връщане над ЕМА100, което ще отслаби натиска, няма да е изненадващо, но не смятаме, че е лесно да се предизвика 1,1523 при настоящите условия.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 26 фев. 2024 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати