Етериум се представя по-добре от Биткойн преди „сливането“ си

Блокчейнът на Етериум е в процес на значителен ъпгрейд от proof-of-work към proof-of-stake. Този преход е "сливането" на Етериум и ще направи Етериум много по-екологичен. Потреблението на енергия на блокчейна ще намалее с невероятните 99,95 %

На практика блокчейнът може да стане по-бърз и по-евтин. Тази еволюция означава, че "Merge" полага платформата за потенциална мащабируемост.

То вероятно ще се състои на 15 септември и положителната относителна сила предполага, че търговците се позиционират в подготовка


Източник: www.tradingview.com

Графиката по-горе показва седмичната относителна сила (RS) между ETHUSD (числител) и BTCUSD (знаменател). Етериумът превъзхожда Биткойн:
1. ЕМА на графиката на RS пресичат бичи през седмицата, започваща на 18 юли.
2. Освен това инерцията на RS е твърдо в полза на ETHUSD, като стохастикът е позициониран в горната си квинтилна (червена стрелка)
3. Колкото по-дълго осцилаторът запази тази позиция, толкова по-голяма е вероятността Етериум да продължи да превъзхожда Биткойн.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Изображение от Satheesh Sankaran от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати