Етериум продължава да превъзхожда Биткойн с приближаването на The Merge


Вляво е показана дневната графика на ETH/USD, а вдясно - дневната графика на BTC/USD. Етериумът показва относителна сила в сравнение с Биткойн.

ETH/USD премина от мечата си зона между долните синя и червена ивици в неутралната зона между сините ивици. Това движение е бичо развитие. Освен това нейният стохастик, който измерва инерцията, се обърна нагоре от 01 септември 2022 г. (черна вертикала).

Налице е ярък контраст в сравнение с BTC/USD. Биткойнът все още се задъхва в слабата си зона между долните сини и червени ленти. Също така стохастикът му остава под 20 (зелен правоъгълник), което е показателно за силен низходящ импулс

Етериум е на път да преработи механиката си в ъпгрейд, наречен "The Merge." Преработката се очаква около 15 септември и ще премине от proof-of-work към proof-of-stake. Тази промяна е по-екологична, тъй като се използва значително по-малко енергия (до 99% по-малко, според Ethereum Foundation), като потребителите ще валидират трансакциите с токени, вместо да ги добиват

Сливането може да е началото - има планове за по-нататъшни подобрения и ремонти. Целта е да се увеличи пропускателната способност и да се намалят таксите. Няма съмнение, че залозите са високи. Високият риск обаче е свързан с високо възнаграждение.

Снимка от Милослав Хамрик от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати