EMBasket показва признаци на натрупване


FXCM EMBasket е еднакво претеглена кошница от четири валути на развиващите се пазари спрямо щатския долар. Кошницата се състои от:

-Китайски ренминби.

-Мексиканско песо.

-Южноафрикански ранд.

-Турска лира.

От ноември 2020 г. до септември 2021 г. ЕМБаскетът очертава модел на странично разпределение (червен правоъгълник). След това премина във фаза на понижение, като свещите на кошницата бяха под 30-седмичната експоненциална пълзяща средна (ЕМА), а ЕМА сочеше надолу. По време на тази фаза RSI беше под 50, което означава низходяща инерция (оранжев правоъгълник).

От юли 2022 г. кошницата се движи встрани в модел на натрупване (зелен правоъгълник). Сега тя е преминала над 30-седмичната си ЕМА, а ЕМА се е обърнала нагоре. Това е бичи сигнал. Индексът RSI се е преместил над 50 (син правоъгълник), което означава основен бичи импулс. Колкото по-дълго се запази този импулс, толкова по-голям е шансът за по-нататъшно поскъпване.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати