ЕЦБ обяви по-бързо прекратяване на програмата си за изкупуване на активи

Решение на ЕЦБ

Европейската централна банка обяви днес по-бърз път на свиване на програмата си за закупуване на активи (APP) и предсрочно приключване, отколкото бе съобщено по-рано.

По-конкретно централната банка обяви, че месечните нетни покупки по APP ще възлизат на 40 млрд. евро през април, 30 млрд. евро през май и 20 млрд. евро през юни, а Управителният съвет ще приключи APP през третото тримесечие, ако това се потвърди от постъпващите данни. [1]

Това изненада много пазарни участници, тъй като представляваше ястребово отклонение от плана от февруари за месечни нетни покупки, които да възлизат на 40 млрд. евро през второто тримесечие на 2022 г. и 30 млрд. евро през третото тримесечие. [2]

Въпреки това г-жа Лагард омаловажи тази промяна по време на пресконференцията си, като подчерта, че днешното решение не представлява ускоряване на процеса на нормализация и недвусмислено заяви, че "По никакъв начин не ускоряваме ". [3]

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Всяко увеличение на лихвените проценти ще се осъществи "известно време след края " на покупките на активи и ще бъде "постепенно ". Смятаме, че това отваря вратата за повишение на лихвите в рамките на тази година - сценарий, който г-жа Лагард отхвърляше доскоро, но миналия месец отказа да изключи [4].

Централната банка публикува и актуализираните макроикономически прогнози на персонала, в които се повишава инфлацията и се понижава икономическият растеж за 2022 г. Сега се очаква средната инфлация да достигне 5,1% през тази година, а БВП - 3,7%, от съответно 3,2% и 4,2% в декемврийските прогнози. [5]

EUR/USD реагира с повишение на новините около АЦБ, но изтри печалбите и към момента на изготвяне на статията се търгува на отрицателна територия.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 10 мар. 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220310~2d19f8ba60.en.html

2

Изтеглени от 10 мар. 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220203~90fbe94662.en.html

3

Изтеглени от 10 мар. 2022 https://www.youtube.com/watch

4

Изтеглени от 10 мар. 2022 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220203~ca7001dec0.en.html

5

Изтеглени от 30 сеп. 2022 https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202203_ecbstaff~44f998dfd7.en.html

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}