Регулирането на криптопазара е на път

Регулирането на криптопазарите върви към реализация. Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) разкри, че пазарът на цифрови валути е област на внимание. Председателят на IOSCO, Асли Олдър, разкри, че киберсигурността, оперативната устойчивост и прозрачността са рисковете, които се нуждаят от регулиране

Сривът в Luna и загубите, претърпени от Tether, т.нар. stablecoins, сериозно накърниха доверието на пазара в тези инструменти. Нещо повече, техният провал даде основание на опасенията на регулаторите относно нарушаването на финансовата стабилност от страна на криптовалутите

Това, което може да се заключи от волатилността през тази седмица, е, че интегритетът на алгоритмите на стабилните монети е под въпрос. Освен това е налице обезпокоителна липса на прозрачност, т.е. Tether не е била напълно откровена с подробности относно естеството на резервите си. Човек би си помислил, че за да бъде заявена една привързаност, регулаторите ще трябва да разгледат внимателно прилагането на фиатни резерви или дори реални активи като обезпечение

Препратки:
www.reuters.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати