Слухът за „фалит на голяма банка“ на Credit Suisse плаши пазара


Източник: www.tradingview.com

В момента се носят слухове, че Credit Suisse е застрашена от фалит. Листваната на Нюйоркската фондова борса ADR е спаднала с 60% от началото на годината и с 23% за септември. В резултат на това разходите за застраховане на нейния дълг се повишиха до нива, наблюдавани за последен път след глобалната финансова криза през 2009 г. Освен това септемврийският обем от банката показва значително разпределение (син правоъгълник), тъй като акционерите масово бягат от компанията.

Банката понесе няколко удара, включително загуба на 5,1 млрд. долара при фалита на Archegos Capital Management. Възможно е да й се наложи да набере капитал, но все още не е обявила нови начинания за набиране на средства. Продажбата на нови акции обаче ще разводни стойността на съществуващите акции, а увеличаването на дълга ще навреди допълнително на баланса ѝ.

По данни на Wall Street Journal банката разполага с капиталов буфер от 100 млрд. долара.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}