Медта се движи нагоре с CHN50


През миналата седмица медта поскъпна с над 7%. Това е следствие от възобновяването на Китай и неговите политики, ориентирани към растеж. Т.е. поради търсенето на мед от страна на Китай основният метал е естествен бенефициент тук. От април 2021 г. до април 2022 г. медта очертава страничен канал на разпределение (червен правоъгълник). След това основният метал премина във фаза на маркиране под своята 30-седмична експоненциална плъзгаща се средна (ЕМА), като ЕМА беше обърната надолу. Индексът RSI беше под 50, което означаваше мечи моментум (оранжев правоъгълник).

Между юни 2022 г. и ноември 2022 г. медта се търгуваше странично в модел на натрупване (зелен правоъгълник). След това, когато CHN 50 започна да поскъпва, медта премина във фаза на поскъпване - търгуваше се над 30-седмичната си ЕМА, като ЕМА беше обърната нагоре. Индексът RSI се изтласка към бичата страна на 50 (син правоъгълник). Докато поддържа тази позиция, основният импулс на медта ще бъде насочен нагоре.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати