Forex

Форекс е извънборсов пазар, на който се търгува с валутите на света. За разлика от други известни финансови центрове, форекс улеснява търговията без централизирана борса, прилагайки изключително цифрова платформа. Ограничените бариери за навлизане, лекотата на трансакциите и високата пазарна ликвидност са неговите визитни картички. Безспорно най-големият пазар в света, средният дневен търгуван обем на форекс доминира над всички останали световни пазари. По данни на БМР за април 2016 г. дневният обем се измерва в стойност над 5 трилиона щатски долара. От тази сума търговията с основните световни валути като щатския долар (USD), еврото (EUR), японската йена (JPY) и британския паунд…

Popular Topics

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

 • USDOLLAR се възползва от по-високата доходност, тъй като преобладават настроенията за намаляване на риска

  В навечерието на съобщението на ФЕД в сряда преобладава чувството за предпазливост. Въпреки че пазарът търси обрат, ФЕД запазва агресивната си позиция.

 • EUR/USD е слаба, тъй като се очертава бонус за централните банки

  Двойката е на обратния полюс преди решенията за паричната политика на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка, въпреки очакванията за по-агресивен ход от страна на ЕЦБ

 • BoC достигна върхови стойности на лихвите; пазарът очаква ФЕД да я последва

  BoC повиши овърнайт лихвата си с 25 б.т. до 4,5%. Това бе според очакванията и се счита за връх на настоящия цикъл. В изявлението се казва, че централната банка "очаква да задържи основния лихвен процент на сегашното му равнище"

 • Краткосрочен анализ на GBPUSD – 25 януари 2023

  GBPUSD на дневна база се търгува в бичия си канал между горните синя и червена ленти. Часовата графика също показва признаци на позитивност. Нейните тренд-следящи ЕМА и базираният на инерцията стохастик са се пресекли нагоре (черни елипси). Ако ЕМА развият ъгъл и се разделят, а стохастикът си проправи път до горния квинтил и се задържи (синя стрелка), ще е налице базисен бичи импулс.

 • USD/JPY се намира под кръста на смъртта

  Двойката показа признаци на живот, тъй като BoJ не се възползва от изненадата на политиката от декември, но техническият кръст на смъртта и пазарният оптимизъм за завъртане на Фед натежават върху зелените пари

 • AUDUSD се повишава, тъй като австралийската инфлация е по-висока от очакваното

  Инфлацията в Австралия за тримесечието е по-висока от очакваната и възлиза на 1,9% (1,6%). На годишна база индексът на потребителските цени възлезе на 8,4% (7,6% - прогноза). Числата за тримесечието и за годината също бяха по-високи от съответните им предходни стойности.

 • Краткосрочен анализ на GBPUSD – 19 януари 2023

  GBPUSD се търгува в бичия си канал, между горните синя и червена ленти, на дневната си времева рамка. Колкото по-дълго се задържи на тази позиция, толкова по-голяма е вероятността за по-нататъшно поскъпване на цената. Часовата графика също се е променила в положителна посока. Нейните тренд-следящи ЕМА и базираният на импулса стохастик са преминали нагоре (черни елипси). Преминаването на стохастика в горния квинтил и задържането му (синята стрелка) ще конотира основен…

 • EMBasket показва признаци на натрупване

  От юли 2022 г. кошницата се движи встрани в модел на натрупване (зелен правоъгълник). Сега тя е преминала над 30-седмичната си ЕМА и ЕМА се е обърнала нагоре. Това е бичи сигнал. Индексът RSI се е преместил над 50 (син правоъгълник), което означава основен бичи импулс. Колкото по-дълго се запази този импулс, толкова по-голям е шансът за по-нататъшно поскъпване.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Спредове в реално време: При показването на статични спредове, цифрите отразяват снимка с времеви печат към момента на затваряне на пазара. Спредовете са променливи и подлежат на забавяне. Данните се публикуват с 15 минути закъснение и са само за информационни цели. FXCM не носи отговорност за грешки, пропуски или закъснения, както и за действия, основани на тази информация.