Bitcoin се установява като стойност-патерн на H4 времева рамка


Източник: www.tradingview.com

Графиката на биткойн H4 показва модел от типа на стойността. На графиката се наблюдава странично разпределение от последната седмица на октомври до първата седмица на ноември (защрихована със синьо зона). След което биткойнът спадна от диапазона 20 хил. до диапазона 16 хил. евро, което представлява спад от около 20%

Оттогава криптовалутата показва признаци на натрупване (зелено защрихованата зона). В резултат на това сега тя проби нагоре и се стреми да се търгува над синята си 30-периодна ЕМА

Натрупването настъпи, когато 10-годишният реален лихвен процент в САЩ се понижи (червена стрелка в долната част на графиката). Ако реалният лихвен процент продължи да се понижава, това ще осигури попътен вятър за биткойна предвид ценообразуването му в долари. Т.е. по-ниският реален лихвен процент обикновено означава по-малко търсене на зелените пари. Освен това капиталът вероятно ще се насочи към рискови активи, включително към BTCUSD.

Опасността тук се крие в темпа на инфлация на заплатите. Средните почасови доходи изненадаха с повишение в петък, а Фед няма да позволи това да се утвърди. Въпреки това, една точка от данните не прави тенденция. Така че, ако изпреварването на ръста е еднократна аномалия и реалната ставка продължи да спада, биткойнът може и да се окаже на бичия радар

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати