Биткойнът се оказва под нов натиск


На дневната графика Биткойн се търгува между долните сини и червени ленти в своя мечи канал. Стохастикът ѝ остава в долния квинтил (зеленият правоъгълник), което предполага основен стабилен низходящ импулс. Червените ленти на Болинджър се разминават (черни елипси) поради разширяване на волатилността. Ако горната червена лента се обърне надолу, това ще подскаже за възможен низходящ тренд.

На часовите графики също има мечи индикации. ЕМА, следващи тренда, и стохастикът са се пресекли негативно (червени елипси). Цената на часовата графика е намерила подкрепа при оста S1. Въпреки това криптовалутата ще бъде подложена на нов натиск от продажби, ако стохастикът спадне под 20 и се задържи (синя стрелка).

Биткойнът е подложен на нов натиск след речта на председателя на Фед Пауъл в Джаксън Хоул. Реалните лихвени проценти започнаха да реагират с поскъпване, което е насрещен вятър за криптовалутата и риска като цяло

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати