Bitcoin продължава да губи за втора поредна седмица

BTC/USD - H4

Двойката навлезе във втората си поредна негативна седмица и не е отбелязвала печеливши месеци от октомври миналата година. Въпреки че от време на време показваше някои черти на сигурно убежище, тя определено не успя да действа като такова, по време на кризата в Украйна.

Криптовалутата успя да се възстанови след минимума от януари 2022 г. (32 939), но това усилие беше спряно от 38,2% Фибоначи на спада от рекордните ѝ стойности (октомври 2021 г.) до гореспоменатите минимуми. Това го прави уязвим до 32 939, но вероятно е рано за по-голям спад към 27 892.

Въпреки лошата си поредица напоследък BTC/USD се опитва да намери подкрепа днес, а индексът на относителната сила (RSI) разкрива условия на свръхпродажба. По този начин той може да успее да се оттласне и да си възвърне 40 000, но на този етап не вдъхва доверие за оспорване на ключовите 42 200-43 200. Пробив над този регион, в който се намират EMA200 и низходящата тренд-линия от ноемврийските върхове, би намалил натиска за понижение.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати