Bitcoin покрива загубите от 2022 г. и тества ключово техническо ниво

Анализ на BTC/USD

Криптовалутата се покачи до исторически върхове през ноември (69 023,80), но започна тримесечна серия от загуби, което доведе до лошо начало на настоящата година. През февруари обаче тя спря негативната серия и продължи възстановяването си през текущия месец, с печалба от около 13%, покривайки спада от януари.

След две печеливши седмици, настоящата започва със скок нагоре и над 200-дневната ЕМА и опит да надмине ключовите 38,2% Фибоначи на спада от ноемврийските върхове до януарските дъна, при 46,723.

Дневното затваряне над този праг може да отвори вратата за по-нататъшно възстановяване към нивото от 50% (50,981), но може би е рано за покоряване на това ниво и търсене на още по-далеч.

BTC/USD отбеляза значителен напредък от февруари насам, но движението изглежда свръхекспанзивно, като индексът на относителната сила (RSI) проби над границата от 70. Предишните му посещения над това ниво бяха предизвикали натиск от продажби.

По този начин криптовалутата е уязвима за слизане обратно към средата на 44 000, но по-широкият регион 42 500-40 500 осигурява силна подкрепа, тъй като съдържа 200H4 EMA, дневния облак Ichimoku и възходящата тренд-линия, формираща дъната от миналия месец.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}