Биткойнът се срива от седмичния модел, съвпадащ със суровите коментари на легендите от Wall Street


Биткойнът отслабва и се е откъснал от модел на възходящ клин на седмичната си графика (водоравно сходящи трендови линии). Отбелязваме, че RSI е на мечата страна на 50 (зелен правоъгълник) и че стохастикът се е обърнал надолу. Ако стохастикът успее да достигне долната си квинтилна точка и се задържи там (синята стрелка), мечият импулс ще окаже натиск върху криптовалутата.

Пробивът на модела съвпада със силните коментари на годишната среща на акционерите на Berkshire Hathaway в събота. Първо, Уорън Бъфет и Чарли Мънгър повториха критиките си към криптовалутата. Бъфет заяви: "Дали ще се повиши или понижи през следващата година, или през 5 или 10 години, не знам. Но единственото, в което съм сигурен, е, че тя не произвежда нищо." След това, не толкова дипломатично, Мънгър заяви: "В живота си се опитвам да избягвам неща, които са глупави, зли и ме карат да изглеждам зле в сравнение с някой друг... а биткойн прави и трите."

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати