Пробивът на Bitcoin дава голям брой понижения


Следвайки нашия низходящ анализ от 15 август, ние променяме дневния модел на продължение на флага. Това е така, защото криптовалутата е пробила надолу, а измереното движение дава цел от 14 240. Този показател е с 12% по-нисък от текущите нива. Измерените движения обикновено са академични - или се уцелват, или не.

На лявата графика обаче се вижда, че дневният стохастик се е преобърнал и се насочва към нивата от 20 (синята стрелка). Ако той стигне до това ниско ниво, биткойн ще бъде подложен на допълнителен натиск. Нещо повече, колкото по-дълго стохастикът се задържи на тези нива, толкова по-голям е шансът целта да бъде постигната.

Инфлацията все още буди безпокойство, особено възможността за лепкава инфлация. Ако Фед поддържа строга парична позиция, рисковите пазари ще бъдат подложени на натиск, тъй като сконтовият процент намалява. Тази корекция ще включва и пазара на криптовалути. Поради това комуникацията по отношение на политиката продължава да бъде жизненоважна

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати