По-добри разходи за заетост променят настроението към риск при отварянето на SPX500


Източник: www.tradingview.com

Потенциалът за спирала на заплатите изглежда преувеличен. Индексът на разходите за заетост е 1,0% q/q. Той е по-нисък от прогнозираните 1,1% q/q и от предходните 1,2% q/q. Утре ФЕД ще повиши лихвените проценти с 25 б.т. и ще публикува своето изявление. По-ниските от очакваните разходи ще бъдат приветствани от централната банка.

Реалният лихвен процент скочи надолу (синята стрелка) след оповестяването, като парите се върнаха към риска. Индексът SPX500 скочи на часова база (зелена стрелка).


Индексът SPX500 се търгува в дневния си бичи канал между горните синя и червена ивици. По-добрите разходи за заетост подобриха настроението на пазара, а почасовите ЕМА и стохастикът се пресичат нагоре (черни елипси). Стохастик на ниво 80+ и задържане (синя стрелка) ще подскаже, че е в ход бичи суинг.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати