AUD/USD Анализ – 09 февруари 2022

AUD/USD -H4

Миналата седмица Резервната банка на Австралия (РБА) обяви края на програмата си за изкупуване на активи и запази лихвените проценти на ниво от 0,1%, като се противопостави на повишението им през тази година. [1]

Пазарите обаче са по-агресивни в очакванията си за повишаване на лихвите в условията на нарастваща инфлация и солидни доклади за заетостта, докато в понеделник правителството обяви повторното отваряне на международните граници на страната от 21 февруари за всички притежатели на напълно ваксинирани визи.

Това са фактори, които подкрепят австралиеца, но Федералният резерв на САЩ е далеч по-ястребово настроен от РБА, тъй като посочи вдигане на лихвите следващия месец и множество повишения занапред, като програмата за количествени улеснения трябва да приключи в началото на март след супербързо свиване.

Солидните резултати от NFP в САЩ в петък засилват аргументите за затягане на паричната политика от страна на Фед, като разговорът се насочва към размера на бъдещите увеличения на лихвените проценти.

Към момента на изготвяне на статията инструментът FedWatch Tool на CME [3] прогнозира 75% вероятност за повишение с 25 базисни пункта през март и 25% за повишение с 50 базисни пункта. За декември най-голяма вероятност се приписва на лихвени проценти на равнище 1,50%-1,75%, което означава шест увеличения с по 25 базисни точки.

AUD/USD се отблъсква от петъчния срив, подхранван от NFP, и реализира втора поредна печеливша седмица, след като през януари достигна 1+годишно дъно (0,6966). Днес той тества своята ЕМА200 и наблюдава ключова съпротива около 0,7180, осигурена от долната граница на дневния облак на Ичимоку, което би му дало шанс да разшири напредъка към и отвъд низходящата тренд-линия, образуваща върха от октомври.

От друга страна, неотдавнашното геополитическо напрежение се запазва и евентуално изостряне може да предизвика ново нежелание за поемане на риск и да натежи на двойката. Освен това индексът на относителната сила (RSI) сочи към нива на свръхпродажба, което би могло да направи пробив на облака на Ичимоку трудно постижим

По този начин натиск обратно към по-широкия регион 0,7100 не би бил изненадващ, но вероятно ще е необходим катализатор за по-голям спад към и под 0,7061-50.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Референции

1

Изтеглени от 09 фев. 2022 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-02.html

3

Изтеглени от 26 май 2023 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}