2-годишната доходност се понижава с умереното понижение на основния PCE


Източник: www.tradingview.com

Базовият индекс на потребителските цени (Core PCE) за декември продължи да се забавя, като отпечатва 4,4% на годишна база. Това е спад спрямо 4,7% г/г през ноември. Поредицата отбеляза по-нисък връх (LP), последван от по-нисък спад (LT). Това е низходящ тренд. Нейната инерция се определя от зелената низходяща тренд линия.

Core PCE е предпочитаният от Фед измерител на инфлацията. Тенденцията ще зарадва Фед и ще допринесе за сценария за завъртане на Фед.


Източник: www.tradingview.com

Доходността на 2-годишните облигации в САЩ се понижи след публикуването на данните, пробивайки черната възходяща тренд линия. Ако се задържи под нея, това ще подскаже за отслабваща инерция при доходността.

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Двугодишната доходност е добър косвен показател за политиката на Фед и ще бъде важно да я наблюдаваме, докато се приближаваме към решението за лихвените проценти на Фед в сряда.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати